Gebruiksvoorwaarden

versie: 22 mei 2017

Welkom op Appie Today. Deze website is van Albert Heijn B.V. Albert Heijn B.V. is gevestigd aan de Provincialeweg 11 (1506 MA) te Zaandam en is ingeschreven in de kamer van koophandel onder nummer 35012085 (hierna “Albert Heijn”). Op appietoday.nl kun je video’s bekijken van Appie Today. Je kunt deze video’s ook delen op social media kanalen. Lees hier meer over en over de verwerking van jouw persoonsgegevens in ons privacybeleid.

Voorwaarden

Op elk bezoek en het gebruik van deze website zijn deze gebruiksvoorwaarden en het privacy- en cookiebeleid van toepassing, hierna gezamenlijk te noemen “Voorwaarden”. Door jouw bezoek aan Appie Today ga je akkoord met de Voorwaarden. Deze Voorwaarden kunnen op ieder moment worden aangepast en eventuele wijzigingen in de Voorwaarden worden van kracht zodra deze gepubliceerd zijn op appietoday.nl. Het is dan ook aan te raden deze Voorwaarden regelmatig te lezen.

Aansprakelijkheid

De informatie op Appie Today en de beschikbare video’s zijn louter informatief van aard en dienen niet als advies te worden geïnterpreteerd. Albert Heijn is niet aansprakelijk voor enige schade die voortvloeit uit het gebruik van appietoday.nl en/of onjuistheden op appietoday.nl of de daarop beschikbaar gestelde video’s.

Het is niet toegestaan de video’s te delen op plaatsen die daarvoor niet geschikt zijn, en daarmee de reputatie van Albert Heijn dan wel de reputatie van de personen die voorkomen in de video’s kunnen schaden. Albert Heijn is bevoegd om handelen dat in strijd is met deze Voorwaarden te verbieden.
De bezoeker stemt ermee in dat hij/zij de video’s direct zal (laten) verwijderen, indien Albert Heijn oordeelt dat dit haar reputatie of die van personen die voorkomen in de video’s schaadt.

Intellectuele eigendomsrechten

Alle intellectuele eigendomsrechten die voorkomen op appietoday.nl en ook in de daarop beschikbaar gestelde video’s, zoals maar niet beperkt tot merkrechten, auteursrechten en portretrechten, berusten bij Albert Heijn en/of diegene van wie wij een licentie verkregen hebben. Dit betekent onder meer dat het niet is toegestaan zonder onze toestemming de vermelde informatie en/of de beschikbaar gestelde video’s openbaar te maken, te verveelvoudigen en/of te bewerken, tenzij het louter om het delen van de video’s gaat via de daartoe bestemde buttons onder de video’s. Het is niet toegestaan de content van appietoday.nl en de daarop beschikbaar gestelde video’s te deassembleren, decompileren of onderwerpen aan reverse engineering. Wij kunnen niet garanderen dat appietoday.nl foutloos en ononderbroken zal functioneren. Op ieder gewenst moment kunnen wij het aanbieden van appietoday.nl staken.

Appie Today is continu in ontwikkeling. Alle feedback, inclusief bugs, fouten en complimenten, zijn zeer welkom via email ([email protected]) of WhatsApp (0612145666).